REGULAMIN

SKLEP.BEZGLUTENOWAMAMA.PL

Sklep internetowy www.SKLEP.BEZGLUTENOWAMAMA.PL jest prowadzony przez firmę HSP Relief z biurem handlowym przy ul. Dożynkowej 57/3, 64-100 Leszno, NIP 923-002-20-79 oraz REGON 970511519.

§ 1
Postanowienia Ogólne
 1. HSP Relief prowadzi sprzedaż książki kucharskiej „W kuchni Bezglutenowej Mamy” oraz bajki terapeutycznej dla dzieci z celiakią i na diecie bezglutenowej „Po okruszku boli w brzuszku, czyli bezglutenowa Zosia w przedszkolu” za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane poprzez formularz znajdujący się pod adresem sklep.bezglutenowamama.pl
 2. Zamówione i opłacone książki są wysyłane pod wskazany adres w terminie 3-5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Dostawy są realizowane w Polsce za pośrednictwem InPost w formie dostawy do paczkomatu lub kurierem – deklarowany czas dostawy przez firmę wysyłkową wynosi 24 h – 72 h. Książkę możemy wysłać także za dodatkową opłatą (wg cennika wybranej firmy kurierskiej) w dowolne miejsce na świecie. Termin dostarczenia zakupionego i opłaconego produktu za granicę jest dłuższy, niż 3 dni.
 3. Sklep dostarczy przesyłkę opakowaną w kopertę pod adres klienta lub inny, podany w formularzu zamówienia.
 4. Opisy, zdjęcia oraz wpisy w serwisie www.sklep.bezglutenowamama.pl są własnością HSP Relief.
 5. Ceny przedstawione w sklepie internetowym są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.
 6. Cena podana w sklepie zawiera koszt produktu, podany jest także koszt doręczenia produktu do adresata. W przypadku wysyłki książki za granicę opłata za przesyłkę jest ustalana z klientem indywidualnie, drogę e-mailową.
 7. Książki oferowane w sklepie są nowe i wolne od wad. Są zabezpieczone przed powstaniem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu za pośrednictwem InPost.
§ 2
Warunki złożenia zamówienia
 1. Klientem jest osoba, która złożyła zamówienie za pośrednictwem formularza na stronie www.sklep.bezglutenowamama.pl, dokonała przelewu i zaakceptowała niniejszy regulamin.
 2. Sprzedający dostępny jest pod numerami +48 600 235 618, +48 602 383 840 oraz pod adresem e-mail sklep@bezglutenowamama.pl oraz marta@bezglutenowamama.pl.
§ 3
Zasady składania zamówień
 1. Klient składa zamówienie, określa ilość danego towaru, a następnie wybiera polecenie „Dodaj do koszyka”. Klika w opcję „Przejdź do kasy” i zostaje automatycznie przekierowany do formularza zamówień. Klient podaje w formularzu dane wysyłkowe. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska adresata, ulicy wraz z numerem, miejscowości oraz kodu pocztowego i numeru telefonu.
 2. Klient wybiera formę płatności: przelew tradycyjny lub system płatności elektronicznych tpay.com, następnie np. BLIK lub szybki przelew bankowy.
 3. W przypadku wybrania opcji „przelew”, po kliknięciu w opcję „Kupuję i płacę” na ekranie wyświetli się potwierdzenie zamówienia wraz z jego numerem, a także numer konta bankowego. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni od złożenia zamówienia – inaczej zamówienie zostanie anulowane w systemie.
 4. W przypadku wyboru płatności poprzez system tpay.com, klient zostanie przekierowany do kolejnych poleceń i czynności.
 5. Po złożeniu zamówienia sklep.bezglutenowamama.pl przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail, podany przez klienta. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu zamówienia.
 6. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 7. Sklep.bezglutenowamama.pl ponosi odpowiedzialność wyłącznie za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia z przyczyn leżących po stronie sklepu.
§ 4
Terminy i zasady realizacji zamówienia
 1. Książkę wysyłamy pod wskazany przez klienta adres, najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia oraz dokonania opłaty. Towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej, czas dostawy wg deklaracji firmy wynosi 24 h – 72 h.
 2. Klient ma możliwość wglądu w stan realizacji zamówienia skierowanego do wysyłki.
 3. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np. z powodu podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, nieodebrania przesyłki itp. Sklep nie ponosi odpowiedzialności i nie zwróci uiszczonej przez klienta opłaty.
 4. W razie ewentualnych wad przesyłki należy sporządzić protokół powstania szkody i przesłać go do sprzedawcy wraz z pisemną reklamacją.
§ 5
Ceny
 1. Ceny przedstawione w sklepie internetowym zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.
 2. Cena zawiera koszt produktu, osobno podany jest koszt przesyłki. W przypadku wysłania książki za granicę Sklep pobiera dodatkową opłatę, uzgodnioną z klientem drogą e-mailową pod adresem sklep@bezglutenowamama.pl. Kwotę tę należy uwzględnić podczas dokonywania przelewu.
 3. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności.
 4. Każdorazowo wystawiany jest paragon, który jest dostarczany wraz z książką.
 5. Na życzenie przesłane e-mailem wystawiamy także fakturę VAT.
 6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
§ 6
Reklamacje
 1. Sklep.bezglutenowamama.pl odpowiada wobec klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. Reklamację może składać wyłącznie klient – osoba zamawiająca i opłacająca produkt.
 3. Reklamację należy składać e-mailem. Niezbędne jest nadesłanie na adres: sklep@bezglutenowamama.pl zdjęcia produktu uznanego za wadliwy oraz przesłanie go do biura handlowego HSP Relief, ul. Dożynkowa 57/3, 64-100 Leszno.
 4. Reklamowany produkt musi być dostarczony w identycznym stanie, jak na zdjęciu nadesłanym wcześniej e-mailem. Klient jest zobowiązany należycie opakować towar, by nie dopuścić do dodatkowych uszkodzeń w transporcie.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sklep możliwe jest wyłącznie pod warunkiem dostarczenia mu reklamowanego produktu.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 7 dni roboczych od daty jej złożenia. W uzasadnionych sytuacjach rozpatrzenie reklamacji może potrwać do 30 dni.
 7. Sklep ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wartości reklamowanego produktu. Ewentualne roszczenia klienta nie mogą przekraczać wartości zamówionego produktu.
 8. W razie odebrania z paczkomatu uszkodzonej przesyłki (zniszczone opakowanie), Klient niezwłocznie, przy paczkomacie, nadaje zwrot reklamacyjny w paczkomacie lub kontaktuje się z infolinią Inpost 722 444 000 lub 746 600 000.
§ 7
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone pismem napisanym odręcznie.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym.
 5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§ 8
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nie określonych niniejszym regulaminem oraz we wszelkich spornych kwestiach zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Właściciel serwisu internetowego sklep.bezglutenowamama.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość w stosunku do nowych zamówień.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 09.03.2021r.